Stavebně obchodní společnost Montáže inženýrských sítí spol. s r.o. VÁŠ DODAVATEL KOMPLETNÍCH SLUŽEB V OBLASTECH:

 

výstavba, údržba a rekonstrukce NTL, STL, VTL plynovodů včetně přípojek a ostatních plynárenských zařízení
provozování vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu
výstavba vodovodů, kanalizací a ČOV
výstavba parovodů a horkovodů
dodávky a rekonstrukce vodoinstalace, odpadů, výtápění
elektrikářské práce, výstavba VO, revize elektro 

servis plynových spotřebičů, výchozí a provozní revize plynu

odborné prohlídky komínů a kouřovodů
autorizované měření emisí malých spalovacích zdrojů do 200 kW

PARTNER :