Zajímavosti

Zajímavosti o vodě

 

Litr pitné vody z vodovodní sítě je cca 200 x levnější než litr stolní vody koupené v obchodě, přidáte-li do sklenice vody citron vylepší chuť vody. Voda z vodovodu je nejlevnější potravina podléhající nejpřísnějším kontrolám.

 

Voda na sprchování (50 litrů) přijde zhruba na 2,50 Kč

Voda na koupel ve vaně (200 litrů) stojí cca 10,00 Kč

Spláchnutí WC (8litrů) asi 0,50 Kč

Voda z vodovodu je šetrná k životnímu prostředí, nepotřebuje přepravovat kamiony, nevyžaduje skladovací prostory a nevzniká z ní ekologický odpad. Vodovod a celá vodovodní soustava je technické zařízení, provozem dochází na vodovodu k poruchám a úniku vody tedy ztrátám. Při úniku vody může dojít i ke škodám na budovách nebo komunikacích. Je proto třeba věnovat pozornost všem náznakům možného úniku vody a budeme vždy rádi, pokud nás na úniku upozorníte.

Předpisy a dokumentace k problematice vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně zákonů v platném znění
Vyhláška č. 428/2001 Sb.kterou se provádí zákon č.274/ 2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č.146/2004 Sb. a vyhlášky č. 515/2006 Sb.
Zákon č. 254/ 2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění


Odpadní voda je taková voda, jejíž kvalita byla zhoršena vlivem činnosti člověka. Odpadní voda z domácností, úřadů, škol, průmyslových podniků je kanalizačními přípojkami odváděna do kanalizační sítě a tou následně na čistírnu odpadních vod. Odpadní vody přivedené na čistírnu odpadních vod jsou v tomto zařízení vyčištěny tak, aby mohly být vypuštěny zpět do recipientu.