Informace

 

Podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod

 

Podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod

Pokyny odběratelům pro vyplnění příhlášky Všechny údaje pište hůlkovým písmem kuličkovou tužkou modré nebo černé barvy. Při jakýchkoliv problémech s vyplňováním přihlášky se obraťte na kteréhokoliv pracovníka dodavatele, který Vám poskytne příslušné informace, nebo Vám sdělí jméno odpovědného pracovníka. 

 

Poučení pro vlastníky nemovitostí

Podmínky, za kterých dodavatel dodává nebo odvádí vodu ze zařízení vlastníka nemovitostí se řídí zákonem o vodách, vyhláškou o veřejných vodovodech a kanalizacích v platném znění a podmínkami, stanovenými dodavatelem ve smyslu obchodního a občanského zákona.