Provoz vodovodů

Naše společnosti se v odvětví provozování vodovodu a kanalizaci snaží o co možná nejužší kontakt a spolupráci s majiteli distribučních sítí z důvodu dosažení nejlepších výsledků při jeho údržbě a obnově tak i přo tvorbě ceny vodného a stočného. Každoročně předkládáme majiteli závěrečnou zprávu, ve které hodnotíme provoz vodovodu a kanalizaci jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska technického stavu. Ve vztahu ke koncovým odběratelům se snažíme o osobní přístup což nám umožňuje řešit většinu problému okamžite při jejich vzniku.

 

Našim základním posláním je péče o životní prostředí a dodávka zdravé a chutné pitné vody pro všechny naše odběratele.

 

Služby které poskytujeme:

Provozování vodovodů a kanalizací včetně provozoven ČOV ve více naž 15-ti obcích Drahanské vrchoviny.

Realizace vodovodních a kanalizačních přípojek

Opravy a udržby venkovních rozvodu vodovodů a kanalizací

Lokalizace poruch na vodovodních řadech a jejich následná likvidace.