Technický partner RWE

 

Služby

Jakožto smluvní Technický partner RWE zajišťujeme následující činnosti:

a) zpracování žádosti o připojení k distribuční soustavě a informuje Vás o postupu připojení;
b) zprostředkování uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě;
c) zpracování projektové dokumentace na odběrné plynové zařízení;
d) zpracování projektové dokumentace na výstavbu plynovodní přípojky;
e) výstavbu odběrného plynového zařízení;
f) výstavbu nové plynovodní přípojky včetně jejího připojení k distribuční soustavě;
g) přípravu příslušných smluv souvisejících se zajištěním provozu plynovodní přípojky do doby jejího odkoupení.

Činnosti uvedené pod písmeny a) a b) hradí Technickému partnerovi příslušný provozovatel distribuční soustavy.

Podmínky, za jakých Vám Technický partner zajistí činnosti uvedené pod písmeny c), d), e), f) a g) včetně úhrady nákladů s nimi souvisejících, jsou věcí smluvních ujednání mezi Vámi a příslušným Technickým partnerem. Provozovatelé distribučních soustav skupiny RWE - RWE GasNet, s.r.o., VČP Net, s.r.o., SMP Net, s.r.o., JMP Net, s.r.o., ani společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., a Jihomoravská plynárenská, a.s., neodpovídají za stanovení této ceny a ani ji neovlivňují.

 

Výhody pro zákazníka

Jako Technický partner pro zákazníka realizujeme veškeré činnosti od administrativy po realizaci plynovodní přípojky a odběrného plynového zařízení na klíč.
Dále garantujeme Využití expertních znalostí Technického partnera, kvalitní odvedení realizovaných prací, plnění technických podmínek pro možnost následného odkupu přípojky ze strany provozovatele distribuční soustavy.