Revize a zkoušky

Revize plynu

 

Provádíme revize, kontroly a tlakové zkoušky domovních plynovodů. Montáže a opravy domovních plynovodů (do 50 kW) a montáže plynových spotřebičů. Všeobecné tlakové zkoušky.

 

Intervaly kontrol plynových zařízení

Výchozí revize plynového zařízení -           před uvedením zařízení do provozu

Kontrola plynového zařízení -                    1 x za rok

Provozní revize plynového zařízení -         1 x za 3 roky

Tlaková zkouška plynovodu -                    platnost max. 6 měsíců 

Servisní prohlídka spotřebičů -                  1 x za rok

 

Technické normy pro plynová zařízení 

ČSN 38 6405 Plynová zařízení zásady provozu

ČSN EN 1775 Plynovody v budovách, nejvyšší provozní tlak 5 bar, provozní požadavky

ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva

ČSN EN 15001-1,2 Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar                         pro průmyslové a neprůmyslové využití

 

Instalace a revize plynových zařízení se dále řídí TPG (Technická pravidla GAS)(Technická pravidla GAS)

TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.

TPG 934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz.

TPG 609 01 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz

TPG 800 00 Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva.

TPG 800 01 Vyústění odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva na venkovní zdi.

TPG 703 01 Průmyslové plynovod

TPG 941 02 Řešení odtahů spalin všech typů spotřebičů. Pravidelné kontroly komínů a.měření emisí