Plynovody NTL, STL, VTL

Výstavba a rekonstukce plynovodů

 

Výstavba

Vysokotlaké (VTL) plynovody - středotlaké (STL) a nízkotlaké (NTL) plynovody - vysokotlaké a středotlaké regulační stanice a regulační zařízení - plošné plynofikace měst a obcí.
 

Rekonstrukce 

VTL a STL regulačních stanic - rekonstrukce VTL, STL a NTL plynovodních sítí - přeložky VTL, STL a NTL plynovodů - plynové kotelny - průmyslové plynovody - domovní plynovody
 

Inženýrská činnost

Návrh staveb a jednání s příslušnými orgány. Uzavírání smluv s zohledněním na daná a pravidla stanovená pro výkon zakázky.
 

Dozorování staveb

Dozor v oboru technologie - technický dozor investora.
 

Poradentská činnost

Možnosti a podmínky připojení na plynovodní síť. Vhodné podmínky, volba plynových spotřebičů, umístění spotřebičů. Vhodné způsoby vytápění.
 

Komunikace

Využití současných výkresových programů a záznamových médií a software AutoCAD, BricsCad, World a Excel.

 

Příbuzné zakázky

Převážně na všechny zakázky a realizované stavby provedené naší firmou existuje návaznost na další služby. Patří mezi ně stavební práce, topenářské, instalatérské práce, výstavba kotelen, plynofikace atd... Mezi výhody patří i vlastní velkoobchod a maloobchod, obsáhlé technické zázemí, dopravní i těžká technika. Pro informace, můžete využít naši odbornou a poradenskou činnost.

Využijte našeho on-line kontaktního formuláře pro získání podrobných informací.