SLužby

dokumentace k územnímu řízení

 

dokumentace ke stavebnímu povolení

 

dokumentace pro realizaci staveb

 

dodavatelské dokumentace

 

inženýrskou činností v oblasti přípravy a realizace staveb

 

zajištění fyzikálních měření (radon, zemní odpor apod.)

 

zajištění geodetických prací

 

odborných expertíz a posudků z oblasti architektury, statiky,
 

geologie, odborných profesí, fyziky staveb, akustiky

 

projektů technických zařízení budov a zdrojů tepla

 

energetických auditů budov