Informace o nás

Naše společnost byla založena na podzim roku 1991 a vlastní činnost zahájila na jaře roku 1992. Činnost společnosti byla orientována na výstavbu inženýrských sítí. V letech 1992-1998 byla nosným programem výstavba plynovodů a ostatních plynových zaměření a tepelných rozvodů. Od roku 1998 začala převažovat výstavba kanalizací, ČOV,vodovodů.


Společnost postupně rozšířila svoji činnost v oboru inženýrského a pozemního stavitelství a technického vybavení budov. Filozofií společnosti je zajištění a poskytnutí kompletních služeb nejen pro drobné investory, obce, ale i velké podniky. Snahou vedení společnosti je udržení ,zvyšování a rozšíření kvalifikace odborných zaměstnanců.

Jsme členy odborných sdružení , Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů ASPP, Sdružení odborníku vodovodů a kanalizací SOVAK, Českomoravského sdružení pro zemní plyn. Jsme technickým partnerem společnosti RWE.

Firma v současnosti zaměstnává 70 pracovníků v různých profesích, kteří mají dlouhodobé zkušenosti v této oblasti. Za dobu své působnosti zrealizovala společnost stavební dodávky v objemu cca 1,5 mld. Kč.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Brně, oddíl C, vložka 3129

Naši ODBĚRATELÉ

Našimi hlavním partnerem je společnost RWE, které jsme od roku 2004 smluvním technickým partnerem. Dále se naše činost zaměřuje především na výstavbu nových inženýrských sítí, pozemních komunikací a úpravu veřejných prostranství.