Demolice RD Žďárná

Demolice požárem požkozené haly

Výstavba víceúčelového hřiště Valchov