Tepelné rozvody

 

  • Bezkanálové vedení horkovod Zlín - Jižní svahy
  • Tepelné rozvody v Brně
  • Bezkanálové vedeni horkovod Brno
  • Bezkanálové vedeni ČOV - Prostějov
  • Tepelné rozvody Fakultní nemocnice Brno
  • Vystrojení kolektorů BVV Brno
  • Přeložky horkovodu NAMIRO Olomouc
  • Přeložky horkovodu Tramvajová trať Olomouc